За живозелени, гъсти, свежи и здрави трева, туи, овошки и зеленчуци.

  • 100% натуралнен силиций от аморфна диатомична пръст Перма Гард
  • Натурална защита срещу гъбични инфекции и вредители
  • Осигурява оптимално използване на хранителните вещества в почвата, пази от суша и замръзване
  • Интензифицира фотосинтезата и кореновото хранене

Разтваряш във вода и пръскаш на воля.
Защо действа така бързо и ефективно?
Защото съдържа единствената усвоима за растенията форма на силиций – мономери и димери на ортосилициевата киселина. С натурален – растителен, чист произход, с оптимална концентрация.
Супер алкален – 9,5-11,5 рН на работния разтвор – ГЪБИЧНИТЕ ИНФЕКЦИИ НЯМАТ ШАНС.
Какво значение има това за растенията след зимния период?
След зимата растенията трябва да започнат периода на вегетация, затова се нуждаят  от азот, магнезий, фосфор, калий, калций. За да могат да ги усвоят правилно обаче, имат нужда от силиций. Силицият осигурява оптимално хранене на растенията.