Растежът на растенията зависи от много фактори, сред които изключително важно е рН на почвата.
Всяко растение най-добре функционира в походящ, различен за различните сортове, диапазон на рН. Измери рН на почвата и създай по-добра среда за твоите растения.