Перфектен Хумус

(4 отзива)

32.00 лв.61.31 лв.

Общо:

Описание

ПЕРФЕКТЕН ХУМУС – КАФЯВОТО ЗЛАТО

Опаковка 250мл – достатъчна за 5000м2 третирана площ.

                                                                                                         Опаковка 100мл – достатъчна за 2000м2 третирана площ.

Коктейл от фулвинови и хуминови киселини.

Подобрява структурата и свойствата на почвата, подхранва и предпазва растенията.

Силно препоръчан както за декоративна растителност (иглолистни, трева, цъфтящи), така и за зеленчукови и овощни градини, а също и за саксийни растения.

 

 

Съдържание на описанието:

 • Важни знания – за хумуса и конкретно за Перфектен Хумус.
 • Защо да избереш Перфектен Хумус?
 • Защо Перфектен Хумус е толкова ефективен?
 • Ролята на Перфектен Хумус при тревни площи.
 • Ролята на Перфектен Хумус при иглолистни.
 • Ролята на Перфектен Хумус при широколистни.
 • Ролята на Перфектен Хумус при цъфтящи.
 • Ролята на Перфектен Хумус при зеленчуци.
 • Ролята на Перфектен Хумус при овошни дървета и храсти.
 • Ролята на Перфектен Хумус при билки и саксийни растения.
 • Как се прилага Перфектен Хумус?

 

1. Важни знания – за хумуса и конкретно за Перфектен Хумус.

 

Защо Перфектен Хумус е толкова специален? Ето някои от ползите, които носи използването на Перфектен Хумус в двора и градината:

 

– по-добре нахранени растения – повишава усвоимостта на микро и макроелементите както от почвата, така и от внасяните торове, благодарение на създаването на по-благоприятен воден, въздушен и температурен режим на почвата

– детоксикира почвата – по-здравословна среда за развитието на растенията – помага за изчистване на тежките метали от почвата, намалява съдържанието на олово. Стимулира рехабилитацията на неплодородни, деградирали почви.

– с високо съдържание на хуминови и фулвинови киселини – основни съставки на почвения хумус

– по-плодородна почва – повишава количеството хумус в почвата и намножаването на полезните почвени микроорганизми. Осигурява непрекъснати аеробни (разлагащи органичната материя = освобождаване на хранителни вещества и образуване на ценния хумусен слой) и анаеробни (забавящи минерализацията на микро и макроелементите – така са по-дълго достъпни за растенията) процеси.

– разгражда широк спектър от сложни органични съединения (целулоза, хитин), като по този начин увеличава плодородието и наличието на хранителни вещества в почвата, благоприятства за образуването на хумусния слой в почвата

– повишава биологичната активност на почвата – създава оптимални условия за развитието на полезните почвени микроорганизми – актиномицети, гъби (в това число микоризни), бактерии

– осигурява повече и по-качествена реколта

– стимулира растежа на кореновата система на растенията, което гарантира по-здрави, силни и независими растения

– подобрява задържането на водата в почвата, а като резултат повишава устойчивостта на дълготрайна суша и жега, а също така на проливни валежи.

– намалява изпаряването на водата от почвата с до 30%

– стимулира производството на хлорофил в листната маса, което води до по-зелени и по-добре фотосинтезиращи растения, по-сладки и вкусни плодове

– структурира почвата, благодарение на което тя става „по-пухкава“ и поемаща

– неутрализира рН-то на почвата

– по-силна устойчивост на стрес (патогени, засушаване), благодарение на укрепването на натуралния имунитет и издръжливостта на растенията

– има огромно значение за ефективността на внасяните торове и плодородието. Осигурява по-благоприятен воден, въздушен и температурен режим на почвата, а това са решаващи фактори за максимално усвояване на хранителните вещества от растенията.

– създавайки благоприятен воден режим в почвата, минимализира възможността да се образува висока, вредна концентрация на соли при торене с минерални торове

– 100% безопасен – може да се използва в еко-градини

 

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ С НАЙ-ВАЖНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Перфектен Хумус – коктейл от хуминови и фулвинови киселини.

Специализиран биологичен стимулатор на растежа и развитието на растенията и подобрител на почвата.

 

Подобрява минералното хранене на растенията:

– през корените с магнезий (Mg), азот (N) и фосфор (P)

– при листно торене на растения, включително растящи върху варувани почви  – подобрява усвояването на азота (N), фосфора (P), калция (Ca), магнезия (Mg), мангана (Mn), медта (Cu), цинка (Zn)

– подобрява усвояването на водната пара директно от въздуха

– изключително ефективен при листно прилагане – повишава пропускливостта на клетъчните мембрани за жизненоважни вещества

 

На етикета на края на описанието ще намериш дозировките за различни растения

 

 

 

ВАЖНИ ЗНАНИЯ

 

Защо да избереш  Перфектен Хумус?

Почвите, бедни на хумус са непривлекателни за селското стопанство и най-често се превръщат в парцели за строеж на къщи с дворове. А в тези дворове липсва хумусния слой и там тревата, декоративните растения, зеленчуците и овошките не се развиват добре.  Перфектен Хумус подобрява структурата на почвата, стимулира образуването на хумусния слой, подобрява водните, въздушните и температурните условия.

Много от хранителните вещества имат положителен заряд – магнезия, калция, калия, желязото, мангана, цинка и др. Хуминовите киселини (които се съдържат в изобилие в Перфектен Хумус) притежават отрицателен заряд, свързват се с положително заредените макро и микроелементи и ги транспортират до кореновата система на растенията. Корените на растенията имат също отрицателен заряд, но доста по-силен от този на хуминовите киселини. Затова лесно привличат положително заредените, транспортирани от хуминовите киселини хранителни елементи. Без тази система хранителните вещества остават пасивни, циркулират около растението и с времето, понеже са лесно разтворими във вода, потъват все по-надълбоко в почвата, без да могат да бъдат усвоени от растенията.

Хуминовите киселини отговарт за снабдяването на растенията с минерални хранителни субстанции, а органичния въглерод, който е съставка на хумуса отговаря за задържането на водата от дъждовете, т.е. за нейната ретенция.

„Неголямо количество хуминови киселини е достатъчно да превърне пустиня в много плодороден терен“

100% безопасен тор!

 

 

Защо Перфектен Хумус е толкова ефективен?

Хумусът е най-плодородния слой на почвата, а основната му съставка са хуминовите киселини. Хумусът, добиван от кафяви въглища има 5 пъти по голяма активност от хумуса добиван от компост и оборска тор, понеже кафявите въглища и по-точно – леонардитите, съдържат напълно разложени (и моментално достъпни за растенията) органични субстанции

 

– много подходящ за всички видове растителност, включително цитрусови растения

– подобрява хидратрането на растенията при недостиг на вода

– повишава достъпността на минералните съставки – свързва неразтворимите йони на металите, оксидите и хидроксидите, независимо от типа на почвата и постепенно ги освобождава в зависимост от нуждите на растенията

– ограничава отплакването на оксидите на желязото, силициевия двуокис, фосфора и мангана към по-дълбоките почвени слоеве

– премахва токсичните нива на засоляване на почвата (напр. от пренаторяване)

– възвръща правилната структура на почвата и доброто овъздушаване, благодарение на което улеснява присъствието на полезните почвени аеробни микроорганизми, като напр. бактерии, гъби и актиномицети, които структурират почвата

– създава оптимални условия за развитието на полезните почвени микроорганизми, благодарение на което влияе положително на структуризирането на почвата, което подобрва въздушно-водните процеси в почвата

– хуминовите киселини повишават биологичната активност на почвата (те са отличен източник на храна за полезните микроорганизми, бактерии и гъби), неутрализират рН на почвата, активират растежа на корените, повлияват на растежа на растенията, повишават сухата и зелената маса, обогатяват почвата с органични и минерални хранителни съставки, влияят на синтеза на белтъчини, функционирането на ензимите, фотосинтезата

– съдържа съставки с „антибиотичен“ характер, които подсилват физиологичните процеси в растенията (работят като натурални катализатори за тези реакции)

– има решаващо значение за плодородието на почвата – хуминовите и фулвиновите киселини имат до 90% капацитет за обмен на йони  и имат висока реактивност  (помагат за задържането в почвата на фосфора (Р) и калия (К) и повишават усвояването им)

 

 

Какво прави Перфектен Хумус за растенията:

– стимулира по-силен прираст на надземните части

– стимулира развитието на корените – особено на кореновите власинки, които осъществяват контакта с почвените частици и чиято роля е да всмукват водата и разтворените в нея минерални соли. Интересно – кореновите власинки се развиват обратно пропорционално на количеството вода, която получава растението и живеят десетина дена. Корените стават по-дълги и по-здрави, благодарение на което растението има достъп до по-дълбоките почвени слоеве.

– подобрява качеството на реколтата, производството на хлорофил, захари, аминокиселини в растенията, стимулира фотосинтезата

 

Какво прави Перфектен Хумус за почвата:

„В здрава почва растат здрави растения“

Може да прозвучи тривиално, но истината е, че борбата  за добра реколта, здрави и издръжливи на стрес растения, започва от грижата за почвата. А нищо друго не се грижи за качеството на почвата по-добре от хуминовите вещества.

– Перфектен Хумус повишава абсорбцията на слънчева енергия, което води до по-добри термични условия, влияещи на освобождаването на хранителни вещества от почвата

– подобрява складирането на водата в почвата

– намалява отплакването на хранителните вещества

– ограничава нуждата от минерално торене, като по този начин намалява замърсяването на почвата и водите

– подобрява задържането на хранителните вещества в кореновата област

Подобрената водна ретенция и насищането с кислород, охлаждането и затоплянето на почвата, регулирането на рН-то и стимулирането на размножаването на популацията от полезни микроорганизми – всичко това подсилва натуралния имунитет на твоите растения.

Но това не е всичко!

Хуминовите киселини подобряват също производството на хлорофил в листата, който осъществява фотосинтезата и подобрява качеството на плодовете, зеленчуците и декоративните растения. Рискът от болести и зарази е редуциран благодарение на нивелирането на токсините в почвата. И всичко това напълно екологично и с полза за околната среда.

Хуминовите киселини се свързват с частичките вода и по този начин огранизават изпаряването на водата. Хумусът има висок капацитет за поемане на вода – може да поеме до 5 пъти повече вода, отколкото самият той тежи.

– самото използване на Перфектен Хумус има положително влияние върху околната среда – намалява концентрацията на токсините в почвата, използва се за рекултивация на деградирали почви, представлява източник на органичен въглерод (С), който е храна за полезните микроорганизми, подобрява водната икономика, благодарение на което намалява унищожителната сила на сушата/проливните дъждове

 

4 отзива за Перфектен Хумус

 1. Ваня

  Перфектен продукт за абсолютно всички растения, особено впечатление ми направи на моравата

 2. Катя Алексова

  Страхотен продукт. Действа много добре на тревата. Комуникацията с Ани е страхотна.

 3. Теменужка

  Перфектен продукт! Дава страхотен старт на растенията! Туите бяха доста зле, за 25 дни с препоръките на Ана, хумуса и магнезий 75 станаха чудни! Буквално заживяха нов живот!
  С хумуса флокса цъфна, след като никога не беше цъфтял!

  Image #1 from Теменужка
  Image #2 from Теменужка
 4. Ива Сандова

  За първи път ползвам този продукт и съм впечатлена от резултата. Тревата ми стана ярко зелена и мека само за седмица след първото пръскане.

  Image #1 from Ива Сандова
Добавяне на отзив

Твоят имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *