Правила и условия

С използването на този сайт се счита, че си прочел и си съгласен със следните правила и условия за използването му: 

В настоящите Правила и условия за ползване на сайта, както и в нашата Политика за конфиденциалност, се използва следната терминология:

“Посетител”, „потребител“, “клиент”, “ти” и “твое” се отнася за теб, човекът, посетил нашия сайт и приел настоящите Правила и условия.

“Компанията”, “наше” и “ние” се отнася до Перфектната Градина ЕООД – дружеството, притежаващо марката Perfect Garden, Перфектна Градина, Perfektna Gradina и нейните продукти.

“Страна”, “страни” и “ние” се отнася до клиентите и до нас едновременно.

Всяко използване на горната терминология с други думи в единствено или множествено число, с главни букви и/или той/тя или те, се приемат за взаимозаменяеми, и следователно – отнасящи се до същите термини.

На чист български

Сайтът https://perfektnagradina.com е собственост и се управлява от компанията Перфектната Градина ЕООД. Ние се стремим да създаваме и предоставяме изключително добри продукти и услуги, и високо ценим и уважаваме всички наши потенциални и настоящи клиенти.

Ние никога няма да те измамим или заблудим, няма да те шпионираме или спамим, и никога няма да споделим твоите лични данни с трети лица.

Ние правим всичко възможно да ти предоставим цялостна и пълна информация в този сайт и всички препоръки, които виждаш, са реални препоръки от реални хора.

Ние сме честен бизнес, семейна фирма и ще се радваме  някой ден да можем да предадем това, което творим от над 20 години на нашите деца и внуци. Заедно с Вас – нашите читатели и клиенти това става възможно и всеки изминал ден ни носи много радост и удовлетворение.

Условия за ползване на сайта

С посещението на този сайт, ти се съгласяваш с настоящите Правила и условия за ползване на нашия сайт, всички приложими закони и разпоредби, и се съгласяваш, че носиш отговорност за спазването им.

Ако не си съгласен с някое от настоящите Правила и условия, не ти е разрешено да използваш сайта или да имаш достъп до него. Материалите, които се съдържат в този сайт, са защитени от приложимите закони за авторско право и търговска марка.

Допустимо използване

Ти се съгласяваш да използваш нашия сайт само за законни цели и по начин, който не нарушава правата, ограничава или забранява използването му от друг.

Забраненото поведение включва тормоз, причиняване на стрес или неудобство на всеки друг потребител, предаване на нецензурно или обидно съдържание, или нарушаване на нормалното протичане на диалога в рамките на нашия сайт.

Ти не трябва да използваш нашия сайт, за да изпращаш нежелани търговски съобщения. Ти не трябва да използваш съдържанието на нашия сайт за каквито и да било маркетингови цели без нашето изрично писмено съгласие.

Конфиденциалност

Ние се задължаваме да спазваме политика на конфиденциалност по отношение на твоите лични данни. Единствено оторизирани служители на компанията ни имат право на достъп до цялата информация, събрана от всеки потребител и клиент, за целите на тяхната работа. Моля, запознай се с нашата Политика за конфиденциалност относно детайлите, касаещи опазването на твоите лични данни, докато използваш нашия уебсайт.

Всяка информация, касаеща потребител или клиент или информацията за него, се счита за конфиденциална и няма да бъде разкривана на трети лица, освен ако не сме законово задължени да направим това от съответните власти.

Потребителските/ клиентските данни се предават единствено на компании, предоставящи услуги, които ни помагат да поддържаме нашия бизнес, като например разплащателни институции (PayPal, еPay или други) и компании, управляващи клиентски бази данни (Blogger, WordPress и други). Третите лица, предоставящи тези услуги за нас, гарантират поверителността на твоите данни, следвайки собствени правила за това.

Потребителите и клиентите ни имат право да поискат да прегледат, да получат копие, да коригират или да поискат да заличим цялата информация, която съхраняваме за тях, при условие, че това искане е изпратено към нас предварително и в разумен срок.

Ние няма да продадем, споделим или предоставим за ползване твоите лични данни на трети лица, или да използваме твоята електронна поща, за да ти изпращаме непоискани съобщения. Всеки имейл изпратен от Перфектната Градина ЕООД ще бъде само във връзка с предоставяне от наша страна на поискани от теб услуги и продукти или с нашият бюлетин, ако си се записал за него.

Имейл политика

Ние се ангажираме да запазим твоя имейл адрес в тайна. Ние не продаваме и не отдаваме под наем координатите на нашите потребители и клиенти на трети лица, и няма да предоставим твоите лични данни на трети лица, държавни структури или компании, освен ако не сме принудени да го направим по закон.

Ние ще използваме твоя имейл адрес единствено за осигуряване на своевременна информация за Перфектната Градина ЕООД.

Във всички електронни съобщения, изпратени от нашата компания, ясно се посочва от кого е писмото и се предоставя информация за това как да се свържеш с нас. В допълнение, всички съобщения, изпратени от нас чрез електронната поща, съдържат кратка информация за това как да коригираш личните си данни и да се опишеш от нашия имейл списък, така че да не получаваш повече съобщения по електронен път от нас.

Перфектната Градина ЕООД пази информацията, която изпращаш по електронен път, в съответствие със Закона за защита на лични данни и с Общия регламент за защита на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679.

Отписване

Ние предлагаме на потребителите ни възможност да се откажат от получаване на електронни съобщения от нас по всяко време чрез следване на инструкциите за отписване, разположени в долната част на всяко наше електронно писмо.

Потребителите, които вече не желаят да получават нашия бюлетин или промоционалните ни материали, могат да се откажат от получаването им, като кликнат върху линка за отказ в което и да било наше писмо до тях.

Антиспам политика

Перфектната Градина ЕООД забранява използването на сайта си и/или своите продукти и услуги по начин, свързан с пренос, разпределение или доставяне на всякакви нежелани или непоискани търговски електронни съобщения (спам).

Ти не можеш да използваш perfektnagradina.com, за да изпращаш спам. Ти също така не може да доставяш спам или да причиняваш доставяне на спам на клиентите и потребителите на perfektnagradina.com.

Изпратен имейл, или причинено от теб изпращане на имейл, до или чрез perfektnagradina.com не трябва да:

 • използва или съдържа невалидни или подправени заглавия
 • използва или съдържа невалидни или несъществуващи домейн имена
 • използва техника, за да представя, заблуждава, крие или прикрива информация, необходима за определянето на произхода или пътя на предаването ѝ
 • използва други средства за измамно насочване
 • използва домейн имена на трети лица или е свързан с техника на или чрез техника на трети лица, без разрешението на третите лица
 • съдържа фалшива или подвеждаща информация в полето subject или съдържа по друг начин фалшиво и подвеждащо съдържание
 • не е в съответствие с допълнителните стандарти, описани по-долу
 • нарушава Правилата и условията за употреба на този сайт

Компанията Перфектната Градина ЕООД не разрешава събирането, придобиването или набавянето на имейл адреси или друга информация от или чрез сайта или нейните продукти и услуги.

Перфектната Градина ЕООД не позволява и не разрешава на други да използват услугите и продуктите ѝ, за да събират, създават или получават всякаква информация за нейните клиенти или потребители, включително, но не само, имейл адресите им.

Перфектната Градина ЕООД не позволява и не разрешава каквито и да било опити да се използват нейните продукти и услуги по начин, който може да повреди, деактивира, претовари или навреди на който и да било аспект от нейната дейност, продукти и услуги, или може да повлияе на трети лица да ползват продуктите и услугите на Перфектната Градина ЕООД .

Ако Перфектната Градина ЕООД вярва, че се извършва неразрешено или неправилно използване, тя може без предизвестие да предприеме различни действия по свое усмотрение, включително блокиране на съобщения от даден домейн, имейл сървър или IP адрес, Перфектната Градина ЕООД  може незабавно да прекрати всеки създаден потребителски профил за всяка услуга или продукт, който той, по свое усмотрение, определя, че предава или е свързан по друг начин с която и да било електронна поща, която нарушава това правило.

Тази политика няма за цел да предостави право на предаване или изпращане на електронна поща до или чрез сайта на Перфектната Градина ЕООД  и/или предлаганите от него продукти и услуги.

Неразрешеното използване на който и да е продукт или услуга на Перфектната Градина ЕООД, във връзка с предаването на нежелана електронна поща, включително предаването на електронна поща в нарушение на тази политика, може да доведе до граждански, наказателни или административни наказания срещу подателя и тези, които му помагат.

Препоръки и коментари

Perfektnagradina.com не е форум за препоръки, но осигурява наличие на препоръки като средство, чрез което потребителите и клиентите ни да споделят опита си.

Препоръките, фигуриращи на този сайт, са действително получени чрез текст, аудио или видео предоставяне. Те са реални лични преживявания на наши потребители и клиенти, които са използвали нашия уебсайт, нашите продукти и/или услуги. Въпреки това, те са индивидуални резултати, а резултатите се променят. Не твърдим, че те са типични резултати, които потребителите като цяло ще постигнат. Препоръките не са непременно представителни за всички, които ще използват нашите продукти и услуги.

Показаните препоръки (текст, аудио и/или видео) са предадени дословно с изключение на възможна корекция на евентуални граматически или печатни грешки. Някои препоръки са съкратени. С други думи, не цялото получено съобщение от автора на препоръката се показва, когато то е дълго или не изглежда релевантно за широката общественост.

Перфектната Градина ЕООД не носи отговорност за каквито и да било мнения или коментари, публикувани на нашия сайт. За предотвратяване на злоупотреби, всички коментари се публикуват след като са били прегледани от мениджмънта на Перфектната Градина ЕООД .

Перфектната Градина ЕООД не споделя становищата, мненията или коментарите във всяка една препоръка на този сайт. Те са изцяло мнения на рецензента.

Плащания

Плащанията се обработват от трети лица – институции за електронни разплащания, като PayPal и ePay, за да предоставим най-доброто възможно обслужване на нашите клиенти и за да подсигурим запазването на поверителността на техните лични данни.

Част от нашите продукти се доставят до теб като файл за запазване (download) или покана за участие в обучение, уебинар или уъркшоп, след получаване на потвърждение за извършен паричен превод. Всички наши продукти остават наша собственост, докато не се заплатят изцяло. Инструкциите за запазване на файловете и за участие в организирани от нас събития се изпращат чрез електронна поща, след като плащането е получено. Ако има допълнителни такси, то те са определени от институциите за електронни разплащания.

Политика по анулиране и възстановяване на суми

Всяка абонаментна услуга може да бъде анулирана от клиентите ни по всяко време. Клиентите могат да анулират техните абонаменти чрез институцията за електронни разплащания, обработила тяхното плащане, в профила си на уебсайта ни или чрез контакт с нас. Необходимо е минимум 24-часово предизвестие.

Всички наши продукти имат 14-дневна гаранция за пълно възстановяване на заплатената сума. Клиентите ни могат да поискат възстановяване на парите си чрез контакт с нас. Възстановяване на заплатените от теб суми е гарантирано единствено в рамките на 14 дни от отправеното от теб искане за възстановяване на сума, което на свой ред следва да е в срок от 14 дни от покупката ти. Искания за възстановяване на суми, направени след този 14-дневен срок, или искания за възстановяване на суми за последващи плащания или абонаменти (всички плащания след първоначалното плащане) не се гарантират. И двете страни – ние и клиентите, имаме правото да прекратим процеса на плащане, независимо от причината за това.

Ето и правилата, касаещи възстановяването на пари на нашите клиенти:

 • В случай, че не си доволен от някой от продуктите или услугите, които си закупил от perfektnagradina.com, то ти си защитен от Закона за защита на потребителите и след отправяне на писмено искане към нас за възстановяване на заплатената от теб сума в срок от 14 работни дни от покупката ти, в рамките на още максимум 14 дни ние ще възстановим парите ти.
 • Ако поискаш да възстановим парите ти след 14 дни от покупката ти, то тогава ти не си защитен от Закона за защита на потребителите и парите ти няма да бъдат възстановени. Не правим изключения от това правило.
 • Периодичните плащания не подлежат на възстановяване, тъй като те не попадат в 14-дневния период (например, ако закупиш годишен абонамент, можеш да се възползваш от възстановяване на парите ти в рамките на 14 дни от първоначалното плащане, но няма да можеш да получиш парите си обратно 12 месеца по-късно, когато абонаментът се подновява автоматично, защото тогава ще са изминали повече от 11 месеца от изтичането на законовия период за възстановяване на парите ти). Абонаментът следва да се прекрати предварително, ако не искаш да се възползваш от него.
 • Искайки възстановяване на парите ти, ти се съгласяваш да спреш да ползваш незабавно всички наши продукти и услуги, асоциирани с покупката ти.
 • Запазваме си правото да откажем да възстановим парите ти, ако ти продължаваш да използваш нашите продукти и услуги след заявяване на желанието ти за възстановяване на парите ти.

Възстановяването на пари се извършва чрез Paypal, ePay или чрез банков превод и се обработва в рамките на 24 часа.

Интелектуална собственост

Всички авторски права, търговски марки, патенти и други права на интелектуална собственост в и върху нашия сайт, както и цялото съдържание и софтуер на компанията, остават собственост на Перфектната Градина ЕООД .

Използването на нашата търговска марка, съдържание и интелектуална собственост е забранено без изричното писмено съгласие на Перфектната Градина ЕООД .

Ти не можеш да:

 • публикуваш материали от нашия сайт без предварителното ни писмено съгласие
 • продаваш или даваш под наем материали от нашия сайт
 • възпроизвеждаш, дублираш, създаваш производни, копираш или използваш по друг начин материали от нашия сайт, за каквито и да било цели
 • разпространяваш всякакво съдържание от сайта ни, включително и на друг сайт

Ограничен достъп до сайта

В бъдеще може да се наложи да ограничим достъпа до части от нашия сайт (или до целия сайт) и си запазваме всички права да направим това.

Ако в даден момент ние ти предоставим потребителско име и парола за достъп до ограничени области на нашия уебсайт, ти трябва да гарантираш, че потребителското ти име и парола са пазени в тайна.

Изключения и ограничения

Перфектната Градина ЕООД не носи никаква отговорност за вреди, произтичащи от или във връзка с използването на този сайт. Моля, прочети Политиката ни за конфиденциалност за повече информация.

Отказ от отговорност

Перфектната Градина ЕООД не декларира и не гарантира точността, актуалността и пълнотата на съдържанието, намиращо се в този сайт или в други сайтове, свързани с този сайт.

Ограничение на отговорността

Материалите в този сайт се предоставят без каквато и да било пряка или косвена гаранция, включително гаранции за продаваемост, ненарушаване на интелектуална собственост или пригодност за определена цел.

Перфектната Градина ЕООД или негови представители в никакъв случай не носят отговорност за каквито и да било щети (включително, но не само, щети от пропуснати ползи, загуба на информация, нараняване или смърт), причинени от използването или невъзможността да се използват материалите, дори ако Перфектната Градина ЕООД  е била наясно за възможността от такива загуби или щети.

Промени

Перфектната Градина ЕООД може да извършва промени на Правилата и условията за ползване на сайта, затова ти трябва да проверяваш тази страница периодично. Твоето продължаващо използване на нашия сайт се приема за съгласие с актуализираните или променени Правила и условия за ползване на сайта. Ако не си съгласен с тези промени, ти трябва незабавно да спреш да използваш нашия сайт.

Ако някое от тези правила се определи за незаконно, невалидно или по друг начин неприложимо, то следва да се премахне от тези Правила и условия, като останалите правила ще продължат да бъдат обвързващи и изискващи изпълнение.

Контакт с нас

Ако имаш каквито и да било въпроси относно информацията на тази страница, моля свържи се с нас.

Перфектната Градина ЕООД
2299 Владо Тричков, България
ул. 34 нр 22

Тел. 0878 214 618

Последна промяна: 01 март 2023 г.